تعداد کل نتایج: 37,323


ردیف نام نام خانوادگی نام پدر قطعه ردیف شماره تاریخ
36932 رقیه کیقبادی اسمعیل 19 59 49 چهارشنبه 12 دی 1397
36931 زینب ریگی جمشید اهل سنت 0 0 سه شنبه 11 دی 1397
36930 فرامرز ناروئی هوشنگ 17 32 4 سه شنبه 11 دی 1397
36929 زربی بی ناروئی حسین 19 85 40 سه شنبه 11 دی 1397
36928 سمیرا شاهوزهی حبیب اله 17 -5 6 سه شنبه 11 دی 1397
36927 محمدلعل شاهوزهی ملاامیت 17 -5 5 سه شنبه 11 دی 1397
36926 غلامحیدر بارک زائی کمک علم 19 84 26 دوشنبه 10 دی 1397
36925 زهرا گرگ محمد 19 86 48 دوشنبه 10 دی 1397
36924 نوزادپسر رجبی هامانه محسن 6 0 0 دوشنبه 10 دی 1397
36923 شه نظر سالارزهی ملکشاه 17 32 5 یکشنبه 9 دی 1397
36922 میکائیل روان بهروز 17 -5 31 یکشنبه 9 دی 1397
36921 عبدالحمید سالارزهی عبدالحکیم 17 32 2 یکشنبه 9 دی 1397
36920 جمعه ناروئی رستم 17 32 3 یکشنبه 9 دی 1397
36919 محمدرضا کلانتری بنجار محمد 19 87 37 یکشنبه 9 دی 1397
36918 مریم حاجی پور عباسعلی 19 85 47 یکشنبه 9 دی 1397
36917 مختار گلوی آقاجان 19 88 63 یکشنبه 9 دی 1397
36916 ماهرخ عیدوزائی دادمحمد 17 -5 32 یکشنبه 9 دی 1397
36915 افسانه شهنوازی مقدم شاه بیک 17 32 1 یکشنبه 9 دی 1397
36914 حسین میرشکار غلام خانوادگی8 3 3 یکشنبه 9 دی 1397
36913 مریم حسن زهی شمس الدین 13 عمومی 0 یکشنبه 9 دی 1397
36912 مریم شاهوزهی عبدالقادر حوزه علمیه اهل سنت 0 یکشنبه 9 دی 1397
36911 سکینه طالبی محمدحسن 7 عمومی 0 یکشنبه 9 دی 1397
36910 شاهسوار تخت فیروزه ناروئی شجاعزاده حسین 17 -5 30 شنبه 8 دی 1397
36909 عیسی دهباشی رضا اایثارگران2 0 0 شنبه 8 دی 1397
36908 رقیه قاسمی حاجی 17 عمومی 0 جمعه 7 دی 1397
36907 صابره ناروئی نصرتی حبیب اله 17 -5 29 جمعه 7 دی 1397
36906 مریم کهخائی حسین 19 88 38 جمعه 7 دی 1397
36905 رمیصا غمشادزهی محمد اهل سنت 0 0 جمعه 7 دی 1397
36904 مدینه گمشادزائی مجید 17 -5 28 جمعه 7 دی 1397
36903 ملک محمد ریگی کریم 17 -5 37 جمعه 7 دی 1397
36902 نوزادپسر هاشم زهی حبیب الله اهل سنت 0 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36901 فاطمه سراوانی اسمعیل 15 عمومی 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36900 مصطفی صبوریان رسول 11 اهل سنت 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36899 نوزادپسر دهمرده عبدالباسط اهل سنت 0 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36898 رحم بی بی شه بخش نیکو حسن 17 -5 26 پنجشنبه 6 دی 1397
36897 نوزاددختر وحیدی محمد 6 0 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36896 غلامحسین روشن فکر اسمعیل 11 عمومی 0 پنجشنبه 6 دی 1397
36895 پرویز حسین زائی جان محمد خانوادگی1 0 0 چهارشنبه 5 دی 1397
36894 نوزادپسر زمانی محمد 6 0 0 چهارشنبه 5 دی 1397
36893 فاطمه کاهنی محمدحسین 8 عمومی 0 چهارشنبه 5 دی 1397
36892 فاطمه خمر دادی 15 عمومی 0 چهارشنبه 5 دی 1397
36891 رسول رخشانی گل محمد 17 -5 25 چهارشنبه 5 دی 1397
36890 محمد آهنی غلام 19 85 43 سه شنبه 4 دی 1397
36889 غلام سخن سرگلزائی علی 17 -5 24 سه شنبه 4 دی 1397
36888 صفر سارانی نیازمحمد 17 -5 23 سه شنبه 4 دی 1397
36887 ماه جان ملکی قلعه نو ابراهیم 17 -5 22 سه شنبه 4 دی 1397
36886 عباس شیبک محمد 13 عمومی 0 سه شنبه 4 دی 1397
36885 حلما براهوئی عبدالواحد اهل سنت 0 0 دوشنبه 3 دی 1397
36884 مریم شاهوزهی محمدرسول 17 -5 18 دوشنبه 3 دی 1397
36883 محمدامین ریگی محمدگل 17 -5 21 دوشنبه 3 دی 1397
36882 مهدی گنجعلی بنجار عبدالله 19 88 53 دوشنبه 3 دی 1397
36881 رضا فیروزکوهی عباس 18 20 35 سه شنبه 4 دی 1397
36880 حاجی علی زینلی علی 18 79 67 سه شنبه 4 دی 1397
36879 چراغعلی حیدری جهان تیغی یوسف 18 58 26 دوشنبه 3 دی 1397
36878 فاطمه سلیمان خیل لال میر 17 -5 20 دوشنبه 3 دی 1397
36877 غلام قورزائی علی جان 19 85 50 دوشنبه 3 دی 1397
36876 اسمعیل شیبک حاجی 19 88 39 دوشنبه 3 دی 1397
36875 منیر حیاتی علی اکبر 15 عمومی 0 دوشنبه 3 دی 1397
36874 مریم شه بخش عبدالقادر 17 -5 19 دوشنبه 3 دی 1397
36873 غلام طارقی علی 19 86 62 دوشنبه 3 دی 1397
36872 رمضان عرب ابراهیم 19 87 32 دوشنبه 3 دی 1397
36871 وحید حاجیان اسمعیل 17 -5 17 دوشنبه 3 دی 1397
36870 معصومه سنچولی علی 17 -5 16 یکشنبه 2 دی 1397
36869 افسانه میرشکار نادر خانوادگی7 14 3 یکشنبه 2 دی 1397
36868 نعمت اله بادآوارده نظر 17 -5 15 یکشنبه 2 دی 1397
36867 عرفان یزدانی راد رسول 19 86 35 شنبه 1 دی 1397
36866 ماهجان دستوانه ناروئی عظیم 17 -5 14 شنبه 1 دی 1397
36865 محمد عیسی زهی جهانگیر 17 -5 13 شنبه 1 دی 1397
36864 غلامحسین حسنی محمد 19 29 30 یکشنبه 2 دی 1397
36863 میرآب محمدزاده نوری اصغر خانوادگی7 2 7 شنبه 1 دی 1397
36862 نوزادپسر ضرغام پناه حسن 6 0 0 شنبه 1 دی 1397
36861 نوزاددختر دلیری امیر اهل سنت 0 0 شنبه 1 دی 1397
36860 عمران براهوئی اسماعیل 17 -5 12 شنبه 1 دی 1397
36859 مینا جعفری تاج محمد 19 85 44 جمعه 30 آذر 1397
36858 خدیجه گرگی حاجی 19 86 33 جمعه 30 آذر 1397
36857 فاطمه ثنا پیری مجتبی 6 0 0 جمعه 30 آذر 1397
36856 عبدالغفور سرگلزائی عبدالرحمن 17 -5 11 جمعه 30 آذر 1397
36855 حمید براهوئی ثنا عبدالواحد 17 -5 10 جمعه 30 آذر 1397
36854 ماه جان گرگیچ ملک 17 -5 9 پنجشنبه 29 آذر 1397
36853 گلپری افغانی نظرجان 17 -5 8 پنجشنبه 29 آذر 1397
36852 غلامرضا ظفرشیخ مزار 19 87 60 پنجشنبه 29 آذر 1397
36851 هنگامه دژم ناصر 19 84 46 پنجشنبه 29 آذر 1397
36850 عبدالغنی اربابزهی خدانظر 17 -5 7 پنجشنبه 29 آذر 1397
36849 خانجان جفائی داداله 19 85 66 پنجشنبه 29 آذر 1397
36848 حبیب خسروی خسرو 19 85 36 پنجشنبه 29 آذر 1397
36847 حوا نوری غلام 19 42 49 چهارشنبه 28 آذر 1397
36846 عصمت شهرکی حسین 18 88 45 چهارشنبه 28 آذر 1397
36845 علی نوری یوسف اایثارگران2 0 0 چهارشنبه 28 آذر 1397
36844 کامبیز ریگی کامران اهل سنت 0 0 چهارشنبه 28 آذر 1397
36843 عطامحمد نعمان براهوئی بلگاک 17 -5 4 چهارشنبه 28 آذر 1397
36842 عباس صوفی حسین 19 84 45 چهارشنبه 28 آذر 1397
36841 یوسف براهوئی موسی 17 -5 2 سه شنبه 27 آذر 1397
36840 زهرا مرادی سیاسر احمد 19 86 65 سه شنبه 27 آذر 1397
36839 محرم ناظری حسین 19 85 51 سه شنبه 27 آذر 1397
36838 مهناز صبح دل حسین اایثارگران2 0 0 سه شنبه 27 آذر 1397
36837 محمدرضا قدیری عباس 18 89 43 سه شنبه 27 آذر 1397
36836 اسمعیل شیبانی پائین 19 -1 12 سه شنبه 27 آذر 1397
36835 حسین ریگی بهادر 17 -5 3 سه شنبه 27 آذر 1397
36834 مهدی نوری علیجان خانوادگی7 12 4 سه شنبه 27 آذر 1397
36833 محمدحسین کیخا قاسم 19 85 28 سه شنبه 27 آذر 1397